Aktualności

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do dzierżawy
Fakty i wydarzenia, 31.07.2014 09:36

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ
nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:


UWAGA MIESZKAŃCY GIERAŁTOWIC!!!
Fakty i wydarzenia, 30.07.2014 09:38

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 15 sierpnia tj. III piątek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 22 sierpnia 2014 r. (IV piątek miesiąca).

Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o.


Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego
Fakty i wydarzenia, 30.07.2014 07:43

Celerm projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie rośliny w 30 gminach Małopolski oraz wybranych obszarach należących do Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w województwie małopolskim.

 

Zobacz plakat

Zobacz ulotkę


Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej
Fakty i wydarzenia, 25.07.2014 14:00

Wykonawca robót budowy sieci kanalizacyjnej w Wieprzu, informuje, że w najbliższych dniach na terenie posesji pojawią się geodeci oraz służby Wykonawców informujące o przebiegu trasy i planowanym terminie rozpoczęcia robót.
Wykonawca prosi o życzliwe przyjęcie i zrozumienie konieczności wykonania tych czynności oraz potwierdzenie tego faktu podpisem na przygotowanych listach.


Konkurs fotograficzny 2014
Fakty i wydarzenia, 25.07.2014 09:06

Do 14 sierpnia br. można składać zdjęcia w IV edycji konkursu fotograficznego „Moja gmina w obiektywie – 2014” jaki organizowany jest przez Urząd Gminy w Wieprzu.


Konkurs na najpiękniejszy ogród i zagrodę w gminie Wieprz – 2014
Fakty i wydarzenia, 25.07.2014 09:01

Do 8 sierpnia br. można dokonywać zgłoszeń ogrodów i zagród, które wezmą udział w Konkursie na najpiękniejszy ogród i zagrodę w Gminie Wieprz.


archiwum aktualności ›

Druki i formularze

Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.024925947189331