Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.
Fakty i wydarzenia, 29.07.2016 08:17

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego


Niepełnosprawny pracownik 30+
Fakty i wydarzenia, 27.07.2016 14:08

Trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Fakty i wydarzenia, 27.07.2016 13:40

Od dnia 28.07.2016 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Wieprz.

Od 28.07.2016 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Wieprz.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Fakty i wydarzenia, 27.07.2016 11:12

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 sierpnia  2016r. do 31 sierpnia  2016 r.


Oberwanie chmury w dniu 25 lipca 2016r.
Fakty i wydarzenia, 25.07.2016 18:56

W dniu 25 lipca 2016r. około godziny 15 na terenie sołectwa Wieprz nastąpiło nagłe obrewanie chmury. W przeciągu kilkudziesięciu minut intensywne opady deszczu zniszczyły pola uprawne oraz uszkodziły kilkadziesiąt dróg. Podtopionych zostało kilkadziesiąt domostw, uszkodzone ponadto zostały drogi gminne i powiatowe oraz przepusty przy tych drogach. Przypominamy mieszkańcom o konieczności zgłaszania strat do ubezpieczyciela.


Aplikacja "Pielgrzym"
Fakty i wydarzenia, 25.07.2016 08:28

„Pielgrzym” – tak nazywa się aplikacja mobilna, która została stworzona specjalnie na Światowe Dni Młodzieży.  Program spełnia funkcje przewodnika, mapy i informatora. Dostępny jest aż w dziewięciu oficjalnych językach ŚDM.


archiwum aktualności ›

Pogoda w Gminie Wieprz

 

 

 

 

Wyszukiwarka adresów i mapa z ulicami

Monitoring Jakości Powietrza

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.033092975616455