Aktualności

Projekt
Fakty i wydarzenia, 18.07.2014 09:24

Informujemy , iż  w dniu 10 lipca  2014r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę  w sprawie Regulaminu projektu " Pierwszy dzwonek" który na celu   wsparcie  dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego związanych z edukacją dzieci.


Zabytkowy kościół w Nidku otwarty dla zwiedzających
Fakty i wydarzenia, 18.07.2014 08:35

W niedzielę, 1 czerwca 2014 roku podczas zebrania Komitetu Parafialnego w parafii Nidek, podjęta została rozmowa w sprawie drewnianego kościoła w Nidku. Zaproponowano, by świątynia w czasie wakacji była regularnie udostępniona zwiedzającym.


Podział 25 milionów na kanalizacje i wodociągi
Fakty i wydarzenia, 17.07.2014 11:49

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał unijne wsparcie na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które do końca czerwca 2015 r. zrealizowane zostaną na terenie województwa małopolskiego. Pula jaką Zarząd rozdysponował pomiędzy gminy to blisko 25 mln zł.


OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
Fakty i wydarzenia, 10.07.2014 12:08

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmian./ WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. (tj. środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:


OGŁOSZENIE
Fakty i wydarzenia, 10.07.2014 11:28

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Pobierz


Wakacje z WDK w Nidku
Fakty i wydarzenia, 04.07.2014 08:14

WDK w Nidku zaprasza na akcję lato 2014

Zobacz plakat


archiwum aktualności ›

Druki i formularze

Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.025791168212891